Få hjælp og støtte til afvænning på et misbrugscenter

Er du pårørende til en misbruger, og ønsker du at hjælpe vedkommende ud af sit misbrug, er der en del ting du bør have in mente.

For det første bør du aldrig være alene i forsøget på at konfrontere den misbrugsramte person med hans eller hendes problem. Vedkommende vil højst sandsynligt reagere med irritation eller direkte vrede eller afvisning samt benægtelse af at der overhovedet skulle foreligge et problem.

Det at være misbruger indebærer nemlig en stor portion fornægtelse, både over for omverdenen og over for sig selv. En misbruger kan faktisk sagtens risikere at leve i en verden, som dissonerer med virkeligheden i en grad, så vedkommende faktisk slet ikke selv erkender at der skulle være et problem. Det er således ofte mestendels de pårørende som lider under misbruget.

Hvordan kan jeg bedst hjælpe min misbrugsramte pårørende?

Dette betyder dog ikke, at du skal opgive. Med hjælp fra et professionelt misbrugscenter vil du kunne lægge den rette strategi for konfrontationen. Det anbefales som oftest, at du tilrettelægger denne i form af en såkaldt intervention.

En intervention er en konfrontation, hvor andre familiemedlemmer, venner og kolleger deltager. Målet er ved fælles forenede kræfter at få den misbrugsramte til at indse omfanget af de problemer og kvaler, han eller hun volder sin omverden, og der igennem at motivere vedkommende til at søge hjælp på et misbrugscenter.

Vælg det rette misbrugscenter

Hvis du vælger at kontakte et misbrugscenter med henblik på rådgivning i forbindelse med interventionen og planlægning af det videre forløb, kan det anbefales, at du vælger et misbrugscenter med speciale inden for behandling af den type misbrug, din pårørende udviser. Behandlingscenter Stien er et dansk misbrugscenter med speciale inden for behandling af især alkoholisme og afhængighed af receptpligtig medicin. Du kan læse mere om, hvad Behandlingscenter Stien kan tilbyde, på https://behandlingscenter-stien.dk

Få hjælp til afvænning på et misbrugscenter

Misbrug og afhængighed er to store tabuer i vort samfund. Afhængighed af eksempelvis stoffer (både hårde stoffer, så som kokain eller heroin, eller euforiserende stoffer som hash eller marijuana), alkohol, receptpligtig medicin, mad,cigaretter eller spil betragtes som et tegn på kontrol tab. Og i dagens Danmark er selvkontrol en af de vigtigste egenskaber, et menneske kan besidde.

Få sat ord på misbruget

Derfor er det meget svært at tale om misbrug, selv om eksempelvis alkoholisme eller pille afhængighed er meget store problemer i den vestlige verden. Uanset om man er direkte misbrugsramt, eller om man lever i et tæt forhold til en misbrugsramt og afhængig person, er det dog vigtigt at kunne tale om problemet.

En alkoholiker eller pille misbruger vil ikke kunne erkende sit problem rationelt og emotionelt, førend der kan herske åbenhed derom. En stor del af afhængighedens og misbrugets anatomi er nemlig at muliggøre et vist selvbedrag – den misbrugsramte bilder sig selv ind, at der ikke er noget problem.

Det er dog ikke altid, at det lykkes lige godt i forhold til omverdenen – især ikke, når det handler om den nære familie. Hvis du er i et forhold med en misbruger, bør du derfor altid gribe ind over for misbruget, så det ikke udvikler sig. Det vil et misbrug nemlig altid gøre, hvis der ikke skrides til handling.

Du bør dog ikke stå alene med denne opgave. Det er vigtigt, at du får flere ”vidner” med på vognen – eventuelt venner og kolleger, eller andre familiemedlemmer. Og så kan du med fordel søge professionel hjælp til håndtering af den svære konfrontation, samt planlægning og håndtering af det videre forløb, hos et professionelt misbrugscenter.

Effektiv misbrugsbehandling på Behandlingscenter Stien

Hos Behandlingscenter Stien kan misbrugsramte gennemgå behandlingsforløb på typisk fem ugers varighed, i hvilke der indgår intensiv terapi og afvænning. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk