Sådan gør man status som slagter

Med status mener vi ikke, at du evaluerer din forretning og ser på, om dine måle er nået, kunderne er tilfredse, lønningerne er fine, og regnskabet går op.

Hvis man aldrig har arbejdet i en virksomhed, hvor man beskæftiger sig med inventar af den ene eller anden art, der er af den fysiske ordning, så kender man måske ikke til fænomenet “at gøre status”.

Ganske kort forklaret går det ud på, at man tæller alle varer op, som man har liggende, og man kan tage fat i at sige, at man er slagter i Aars, hvor man så både har en masse kød liggende i montrer, der er klar til salg, man har noget kød liggende, der skal omdannes til salgbart kød.

Man har måske hele døde dyr, der skal parteres og bruges til alt fra slagtekød, til at koge suppe på, sælge direkte, som mad til dyr, omdannelse til retter, kød på grillen og så videre.

Desuden har slagteren i Aars måske også et udvalg i andre varer, som kan være færdigretter, der selv bliver lavet, bestik til salg, kødknive og andet, der måske ikke direkte er kød.

Den slags sælger man til dagligt, man tæller kassen dagligt op og noterer, hvad der er kommet ind i forretningen, og hvad der er gået ud. Sådan gør man mange steder.

Men man er jo kun mennesker, så nogle gange sker der nogle smuttere, der ikke bliver noteret eller skrevet ned forkert, og den letteste måde er simpelthen at tælle alt op fysisk.

Måske er det ikke det mest omfangsrige, som denne slagter har brug for at gøre det, men lav gerne status cirka to gange om året lige langt fra hinanden.

Bed alle medarbejdere om at komme ind og hjælpe til, da det kan tage mange timer at gøre.

Afløn dem enten for arbejdet, giv dem en bonus eller hold en fest for dem som tak.

Få hjælp og støtte til afvænning på et misbrugscenter

Er du pårørende til en misbruger, og ønsker du at hjælpe vedkommende ud af sit misbrug, er der en del ting du bør have in mente.

For det første bør du aldrig være alene i forsøget på at konfrontere den misbrugsramte person med hans eller hendes problem. Vedkommende vil højst sandsynligt reagere med irritation eller direkte vrede eller afvisning samt benægtelse af at der overhovedet skulle foreligge et problem.

Det at være misbruger indebærer nemlig en stor portion fornægtelse, både over for omverdenen og over for sig selv. En misbruger kan faktisk sagtens risikere at leve i en verden, som dissonerer med virkeligheden i en grad, så vedkommende faktisk slet ikke selv erkender at der skulle være et problem. Det er således ofte mestendels de pårørende som lider under misbruget.

Hvordan kan jeg bedst hjælpe min misbrugsramte pårørende?

Dette betyder dog ikke, at du skal opgive. Med hjælp fra et professionelt misbrugscenter vil du kunne lægge den rette strategi for konfrontationen. Det anbefales som oftest, at du tilrettelægger denne i form af en såkaldt intervention.

En intervention er en konfrontation, hvor andre familiemedlemmer, venner og kolleger deltager. Målet er ved fælles forenede kræfter at få den misbrugsramte til at indse omfanget af de problemer og kvaler, han eller hun volder sin omverden, og der igennem at motivere vedkommende til at søge hjælp på et misbrugscenter.

Vælg det rette misbrugscenter

Hvis du vælger at kontakte et misbrugscenter med henblik på rådgivning i forbindelse med interventionen og planlægning af det videre forløb, kan det anbefales, at du vælger et misbrugscenter med speciale inden for behandling af den type misbrug, din pårørende udviser. Behandlingscenter Stien er et dansk misbrugscenter med speciale inden for behandling af især alkoholisme og afhængighed af receptpligtig medicin. Du kan læse mere om, hvad Behandlingscenter Stien kan tilbyde, på https://behandlingscenter-stien.dk